Eco hotels: Το νέο trend στον τουρισμό

Eco hotels: Το νέο trend στον τουρισμό

Οι ανάγκες της εποχής μας καθώς και οι αλλαγές που συμβαίνουν γύρω μας, μας κάνουν όλο και περισσότερο να αναζητούμε νέους τρόπους ζωής και να αποκτούμε καινούριες συνήθειες. Με το πέρασμα του απαιτούμενου χρόνου οι συνήθειες αυτές γίνονται τάσεις που όχι μόνο επηρεαζούν εμάς σε προσωπικό επίπεδο αλλά ασκούν αισθητή και πολλές φορές καθοριστική επίδραση στην βιομηχανία και στον κόσμο τον επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο τουρισμός είναι από τους τομείς στην παγκόσμια οικονομία που δέχεται συνεχείς επιδράσεις και διαμορφώνει κάθε χρόνο νέα trends σύμφωνα πάντα με τις επιταγές της κάθε γενιάς. Η νέα γενιά δείχνει να είναι πολύ πιο ενήμερη, ευαισθητοποιημένη και δραστήρια όσον αφορά το περιβάλλον και την βιώσιμη ανάπτυξη έτσι λοιπόν οι επιχειρήσεις και συγκεκριμένα η τουριστική βιομηχανία δε θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.

Τα λεγόμενα “green hotels” (πράσινα ξενοδοχεία) ή Eco-friendly hotels (οικολογικά ξενοδοχεία) ολοένα και αυξάνονται παγκοσμίως καθώς όλο και περισσότεροι τουρίστες αναζητούν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις ακόμα κι όταν ταξιδεύουν. Άλλωστε, το internet και τα social media έχουν βοηθήσει σημαντικά ως προς την εύρεση οικολογικών ξενοδοχείων παρόλο που μεγάλες ιστοσελίδες φιλοξενίας όπως το booking.com ακόμα δεν έχει κατατάξει στις επιλογές ξεχωριστή κατηγορία για τα “πράσινα” ξενοδοχεία, κάτι όμως που δεν αποτρέπει τους χρήστες από το να αναζητούν χώρους εστίασης και εγκαταστάσεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και ενισχύουν το μοντέλο της βιωσημότητας.

Ένα ξενοδοχείο όμως για να θεωρείται οικολογικό πρέπει να τηρεί κάποιες σημαντικές προϋποθέσεις, οι οποίες είναι οι εξής:

  • Οικολογική βιωσιμότητα
  • Εξάρτηση από το φυσικό περιβάλλον
  • Παροχή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
  • Παροχή οικονομικής απόδοσης στις τοπικές κοινότητες
  • Συμβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας (ηλιακή/αιολική ενέργεια)
  • Ενσωμάτωση πολιτιστικών επιδράσεων

Μεγάλες διεθνείς ξενοδοχειακές αλύσιδες όπως τα Accor Hotels έχουν υλοποιήσει σημαντικές βιώσιμες πρακτικές προασπίζοντας το περιβάλλον. Ήδη από το 2010, τα Accor Hotels ακολουθούν προγράμματα με γνωστότερο το “Planet 21” θέτοντας φιλόδοξους βιώσιμους στόχους που εφαρμόζουν κάθε χρόνο. Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα τους διαρθρώνεται σε 7 σημαντικά ζητήματα υλοποιόντας τις κατάλληλες πρακτικές. Οι τομείς αυτοί είναι: η υγεία, η φύση, η ενέργεια, η αρχιτεκτονική, η κοινότητα, η εργασία και τέλος ο διάλογος μεταξύ των ξενοδοχείων με τους προμηθευτές και πελάτες για την επίτευξη βιώσιμων προοπτικών. Όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν τεθεί περιστρέφονται γύρω από τον εναλλακτικό τρόπο ζωής. Από τις βιοκληματικές εγκαταστάσεις των ξενοδοχειακών μονάδων μέχρι την κατανάλωση υγιεινών προϊόντων και την θέσπιση κανόνων που τηρούν την ισότητα των δύο φύλων όπως και την διαφορετικότητα.

Για παράδειγμα, για να θεωρείται ένα ξενοδοχείο βιώσιμο πρέπει να διαθέτει τα λεγόμενα “πράσινα χαρακτηριστικά” όπως¨λαχανόκηπο στην ταράτσα, ή στον περιβάλλοντα χώρο που να εφοδιάζει το εστιατόριο με εποχιακά προϊόντα, τοποθέτηση αυτόματων διακόπτων φωτισμου, LED, ενώ όσον αφορά την ανακύκλωση, τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης στα λόμπυ, χρήση Graywater ανακύκλωσης όπου είναι η επαναχρησιμοποίηση νερού για μπάνιο, πλυντήριο, κουζίνα αλλά και συστήματα κομποστοποίησης.

Όλες αυτές οι πρακτικές σχετίζονται άμεσα με την επίλυση περιβαλλοντικών ζητημάτων που ολοένα απασχολούν την κοινή γνώμη.

Polyastron Place Hotel

Η Ελλάδα ακολουθώντας τις νέες τάσεις της τουριστικής βιομηχανίας και στηρίζοντας μεγάλο μέρος της οικονομίας της στον τουρισμό, αρχίζει να υιοθετεί αρκετές από τις βιώσιμες λύσεις τις οποίες επιτυχώς έχουν εφαρμόσει μεγάλες αλυσίδες φιλοξενίας. Μάλιστα, το ξενοδοχείο Polyastron Place Hotel στην Χαλκιδική έχει βραβευτεί για την συμβολή του εφαρμόζοντας αυστηρές πολιτικές ανακύκλωσης, χρησιμοποιώντας τοπικά προϊόντα και εφαρμόζοντας εκπτώσεις και προσφορές προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι πελάτες και να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση, ενώ αποσκοπεί στο μέλλον να έχει το δικό του σύστημα ανακύκλωσης.

Anastazia Luxury Suites & Spa

Στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Δροσιά, το ξενοδοχείο Anastazia Luxury Suites & Spa επιτελεί σημαντικό έργο και επίσης έχει βραβευτεί για τις οικολογικές πρακτικές, ενώ προτεραιότητα του είναι να εκπαιδεύει τους πελάτες να έχουν οικολογική συνείδηση.

KS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *